Waarom zijn samenwerkingsafspraken met Psy Vechtdal voor mijn patiënten belangrijk?

Tot nu toe verliep de samenwerking tussen verwijzers en hulpverleners prima. Het was duidelijk wie en hoe er verwezen kon worden en als er vragen waren werd daarover gewoon even gebeld. Waarom dan nu toch formele samenwerkingsafspraken? Het antwoord is simpelweg dat de zorgverzekeraars hierom vragen. Zij stellen toenemende eisen aan de zorg die in de GGZ als geheel wordt geleverd. Zo willen zij geformaliseerde afspraken over de wijze waarop de zorgpaden binnen de verschillende echelons op elkaar zijn afgestemd. Als een hulpverlener geen duidelijke samenwerkingsafspraken kan overleggen, sluiten ze geen contract meer af. Patiënten kunnen dan alleen nog terecht bij de grote GGZ-instellingen. Een samenwerkingsovereenkomst is dus nodig voor de continuïteit van de huidige zorg én voor een blijvende vrije keuze van zowel u als uw patiënten.