Wat is voor u het voordeel van Psy Vechtdal

Als u verwijst naar een hulpverlener van Psy Vechtdal, weet u dat de belangrijkste zaken goed geregeld zijn:

* Vanzelfsprekend hebben alle hulpverleners de juiste kwalificaties om zorg in de basis en gespecialiseerde GGZ te leveren. Kwaliteit wordt behouden door nascholing en intervisies.

* Dat  Psy Vechtdal een multidisciplinair samenwerkingsverband is, heeft als voordeel dat onderlinge consultatie gemakkelijker te regelen is. Ook zijn bij elkaar opvolgende behandelingen in verschillende echelons (bijvoorbeeld van de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ of andersom) een goede afstemming en continuïteit beter te waarborgen. En mocht bijvoorbeeld na een intake blijken dat een patiënt hulp nodig heeft in een ander echelon, dan kan een snelle doorverwijzing mogelijk worden gemaakt. Dat geeft voor uw patiënt duidelijkheid en het scheelt hem of haar opnieuw een lange wachttijd.

* Zowel aan u als aan ons worden door de Nza, zorgverzekeraars en andere partijen toenemende eisen gesteld. Zo worden criteria voor verwijzing aangescherpt en moeten samenwerkingsafspraken worden geformaliseerd. Nu – na de huisartsen – ook hulpverleners in de GGZ zich verenigingen, is het gemakkelijker om eenduidige afspraken in de regio te maken over een goede aansluiting van de zorgprogramma’s binnen de drie echelons op elkaar. Zo is er inmiddels een standaard verwijsbrief door Psy Vechtdal opgesteld  die voldoet aan alle gestelde eisen. Deze kunt u niet enkel gebruiken om naar een van ons te verwijzen maar ook naar andere hulpverleners. De verwijsbrief vindt u hier: verwijsbrief_huisartsen.

* Door een groter ‘volume’ kan  Psy Vechtdal in de toekomst wellicht gemakkelijker contracten afsluiten met zorgverzekeraars waar solisten dat mogelijk niet of moeilijk meer kunnen. Continuïteit van zorg wordt hiermee gewaarborgd.  Ook houden zowel verwijzers als patiënten zo hun keuzevrijheid binnen de (vergoede) zorg.