Zijn alle hulpverleners in de regio aangesloten?

Nee, de samenwerking is tot stand gekomen op grond van bestaande samenwerkingsvormen, zoals intervisiegroepen en informele contacten van hulpverleners die elkaar al hadden gevonden voor verwijzing en overleg. Een overzicht van de hulpverleners vindt u hier.